war
IeeeLDaaaRI
 Lv 83
IeeeLDaaaRI
10000
5162
83
Karus
1107238076 / 8705986960
5,166 / 3,749
-
255
-
177
60
50
50
0

5473

5473

Auto Mining
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Bahamut Armor Helmet (AC)
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Oreads
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Attack Aurora (Pathos' Glove) (Warrior Attack)
Cospre Item
Currently Durability : 4200 (%100)
Max Durability : 4200

**
Wing of Hero (AC)
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Attack Aurora (Pathos' Glove) (Warrior Attack)
Cospre Item
Currently Durability : 4200 (%100)
Max Durability : 4200

**
Bahamut Armor Pauldron (AC)
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Rogue Chitin Shell Boots (+3)
Upgrade Item
Rogue Armor
Weight : 4.9.00
Max Durability : 12938
Defense Ability : 46
Required Health : 88
Required Dexterity : 168

**
Auto Mining
Cospre Item
Max Durability : 7200

**
Potion of Crisis [Limited Edition]
Non Upgrade Item
Max Durability : 1000

**
Stone of Warrior
Non Upgrade Item

**
Water of Ibexs [Limited Edition]
Non Upgrade Item
Max Durability : 1000

**
İnfo

IeeeLDaaaRI

Son Girişi 6 gün önce
İstatistikler
  1. Düşman Öldürme: 10
  2. Toplam Ölme: 15
  3. Öldürülen Canavar: 4404